Pozdrav

Nalog

Utovar danas sa na=C5=A1eg vozila na parkingu kod Petrola na grani=
ci u
Vrtojbi

https://www.google.c=
om/maps/place/AS+24/@45.9190406,13.6344143,1555m/data=3D!3m1!1e3!4m5!3m4!=
1s0x0:0x6df029c4c08e7c98!8m2!3d45.9211308!4d13.6276466

Dostava u Rogoznicu ispred trgovine Tommy

Kontakt i podaci =C4=87e biti na dobavnici.

3 suncobrana u rinfuzi + cartoni

Cijena prijevoza 130 Eur

Pla=C4=87anje odmah na ra=C4=8Dun

Ra=C4=8Dun poslati samo na mail invoice@go-go.si

Dajte mi telefon od =C5=A1ofera

Lijep pozdrav

Predrag Gruji=C4=87

Ina Debitum je 3. 06. 2022 ob
09:46=C2=A0napisal:
Utovar 12-13 h
=C5=A0I-412 IE/=C5=A0I-6=
80 IF
Lijep pozdrav
Ina Bulat
DEBITUM d.o.o.=C2=A0=C2=A0
Ul. 113. =C5=A0ib. brigade HV 183=C2=A0
Bilice 22000 Hrvatska
OIB 99116068935
Tel. +385 22 310 944
Fax +385 22 310 961
Mob.++385 99 433 9673

Call
Send SMS
=
Call from mobile

Add to Skype
You’ll need Skype
Credit

petak, 3. lipnja 2022. 09:34:59 CEST, korisnik Predrag
Gruji=C4=8D <go-go@siol.net> napisao je:

Za =C5=A1leper mogu da platim 130 =E2=82=AC.

Vrijednos robe je mizerna.

Isovar mogu=C4=87 na magistrali u Rogoznici kod trgovi=
ne
Tommy.

Stranka do=C4=91e sama po robu jer =C5=A1leper ne mo=C5=
=BEe do ku=C4=87e.

Molim za povratnu informaciju i kad bi tovarili.

Roba je na na=C5=A1em vozilu u Vrtojbi na granici.

In=
a
Debitum je 3. 06. 2022 ob 09:26=C2=A0napisal:

Imam =C5=A1leper, ponuda 150 e
Lijep pozdrav
Ina Bulat
DEBITUM d.o.o.=C2=A0=C2=A0
Ul. 113. =C5=A0ib. brigade HV 183=C2=A0

Bilice 22000 Hrvatska
OIB 99116068935
Tel. +385 22 310 944
Fax +385 22 310 961
Mob.++385 99 433 9673

Call
Send SMS

Call from
mobile
Add to Skype
You’ll
need Skype Credit

petak, 3. lipnja 2022. 08:56:12 CEST, korisnik
Predrag Gruji=C4=8D <go-go@siol.net>
napisao je:

Imamo jo=C5=A1.

Kakvo vozilo imate?

Za koliko to mo=C5=BEete povesti?

Imaju metalni obru=C4=8Di promjera 192 cm i =
4
kolza 8cm x 400 cm. Sve lagano

Ina
Debitum je 3. 06. 2022 ob 08:33=C2=A0napisal:=

Pozdrav,=C2=A0
zanima me prijevoz
=C5=A0empeter-Rogoznica 3 suncobrana.
Utovar danas, istovar
sutra/ponedjeljak.
Lijep pozdrav
Ina Bulat
DEBITUM d.o.o.=C2=A0=C2=A0

Ul. 113. =C5=A0ib. brigade HV =
183=C2=A0
Bilice 22000 Hrvatska
OIB 99116068935
Tel. +385 22 310 944
Fax +385 22 310 961
Mob.++385 99 433 9673

Ca=
ll
Se=
nd
SMS
Ca=
ll
from mobile
Ad=
d
to Skype
You’ll
need Skype Credit

–=20
Lep pozdrav, Cordiali saluti, Saludos
Mit freundlichen Gr=C3=BC=C3=9Fen / Kind regards

Predrag Gruji=C4=8D

GO – GO. d.o.o.

Pod Lazami 17
5290 =C5=A0empeter Pri Gorici
Tel: +386 5 3937055
Fax: +386 5 3937054
Gsm: +386 41 421308
Gsm: +386 31 629499

E-mail:info@go-go.si
www.ratan.si
Wat. N. SI 67576010

=

–=
=20
Lep pozdrav, Cordiali saluti, Saludos
Mit freundlichen Gr=C3=BC=C3=9Fen / Kind regards

Predrag Gruji=C4=8D

GO – GO. d.o.o.

Pod Lazami 17
5290 =C5=A0empeter Pri Gorici
Tel: +386 5 3937055
Fax: +386 5 3937054
Gsm: +386 41 421308
Gsm: +386 31 629499

E-mail:info@go-go.si
www.ratan.si
Wat. N. SI 67576010

–=20
Lep pozdrav, Cordiali saluti, Saludos
Mit freundlichen Gr=C3=BC=C3=9Fen / Kind regards

Predrag Gruji=C4=8D

GO – GO. d.o.o.

Pod Lazami 17
5290 =C5=A0empeter Pri Gorici
Tel: +386 5 3937055
Fax: +386 5 3937054
Gsm: +386 41 421308
Gsm: +386 31 629499

E-mail:info@go-go.si
www.ra=
tan.si
Wat. N. SI 67576010

By |2022-06-03T09:57:40+02:003 junija, 2022|Nekategorizirano|0 Comments

Share This Story, Choose Your Platform!

About the Author:

Leave A Comment