Kontakt

Elektronsko sporo=C4=8Dilo je bilo poslano z obrazca=

Povpra=C5=A1evanje na spletni strani Najdiprevoz.si.

Ime in priimek=

TRBOVIC Branislav

E-Po=C5=A1ta
branislav.trbovic@ou=
tlook.com

Telefon
0043 6991 9529515

Predvidena relacija
prevoza

Viellesse Italy/IKEA – Pore=C4=8D
Hrvatska

Sporo=C4=8Dilo=

Prevoz zapakirane IKEA kuhinje =
(
najdu=C5=BEi paket 2,25m) za srijedu 15.07.22
Srda=C4=8Dan pozdrav ! BRANISLAV Trbovic