Zdravo Nika,

Sem poslal mail stranki in takoj ko dobim po=C5=A1ljem nalog.

Nika Ludvik je 21. 04. 2022 ob
10:51=C2=A0napisal:
Z=
dravo,=C2=A0


k=
ot
dogovorjeno prosim nalog.


N=
aklad
jutri in razklad ponedeljek zjutraj.


L=
J
28-NAG, kombi


H=
vala,
Nika


T=
IMOCOM
ID: 368040

P=
odjetje:
NIMAKS d.o.o.

K=
ontaktna
oseba: Gospa Nika Ludvik

T=
elefon:
+386 31 277 870


P=
onudnik:
106600, GO – GO d.o.o., Gospod Predrag Gruji=C4=87


P=
onudba
tovora:

d=
ne:
22.04.2022 – 25.04.2022

K=
raj:
IT, 33048 San Giovanni al Natisone


R=
aztovarjanje:

K=
raj:
AT, 1020 Wien (2. Bezirk-Leopoldstadt)


R=
azdalja
v km: 505


M=
enjava
transportne embala=C5=BEe: Ne

D=
ol=C5=BEina:
0.9 m

T=
e=C5=BEa
/ t: 0.11 t

N=
akladalna
mesta: 1

M=
esta
razkladanja: 1

D=
odatne
informacije:

V=
rsta
blaga: 1 pal 90x130x160 cm – 110 kg

C=
ena
prevoza: 200.00 EUR / =E2=82=AC

P=
la=C4=8Dilni
rok:


P=
otrebna
vrsta vozila: Vozilo do 3,5 t

V=
rsta
nadgradnje: Ponjava

L=
astnosti:

M=
o=C5=BEnost
sledenja prek sistema TIMOCOM: Ne


O=
pombe:

Lep pozdrav / Best regards /
Mit freundlichen gr=C3=BC=C3=9Fen

=C2=A0
Nika Ludvik
Phone: 0038631277870
E-mail:=C2=A0ludvik=
.nika@gmail.com;=C2=A0info@n=
imaks.si

NIMAKS d.o.o.
Tesovnikova=E2=80=
=8B=E2=
=80=8B
ulica 76a

SI-1000 Ljubljana
VAT: SI16674669

–=20
Lep pozdrav, Cordiali saluti, Saludos
Mit freundlichen Gr=C3=BC=C3=9Fen / Kind regards

Predrag Gruji=C4=8D

GO – GO. d.o.o.

Pod Lazami 17
5290 =C5=A0empeter Pri Gorici
Tel: +386 5 3937055
Fax: +386 5 3937054
Gsm: +386 41 421308
Gsm: +386 31 629499

E-mail:info@go-go.si
www.ra=
tan.si
Wat. N. SI 67576010