Tako piše u njemačkom jeziku:

Cena prevoza vključuje avstrijske cene cest
Zgornjo voznino pa boste prejeli od nas s dobropisom. Vse vas vljudno
prosimo za to
Originalne tovorne dokumente, ki pripadajo prevozu, pošljite s kopijo
dobropisa na fibu@sped-thomas.at
vrnitev. Prenos dobroimetja za prevoz se izvede (pogoji plačila glej
zgoraj) po predložitvi vseh
Potrdila o dostavi in ​​kopija tega dobropisa.
Posredovanje naročila za prevoz tretjim osebam je izrecno prepovedano in
s tem prepovedano.
Prepoved ponovnega nalaganja in nalaganja !!! To naročilo za prevoz
temelji na pogojih CMR, pri čemer
AÖSP se šteje za dogovorjeno.
Vaš tovornjak mora imeti ustrezno nakladalno površino in brezhibno ponjavo.
Vi ali vaš voznik ste odgovorni za zavarovanje tovora v skladu s § 101 KfG.
Kot standardna oprema velja: 30 protizdrsnih preprog, 9 lesenih kock, 22
napenjalnih pasov (500 daN),
26 ščitnikov robov in 3 natezne letvice.
Dogovorjeno je, da če manjka eden od predhodno zabeleženih pripomočkov
za nakladanje, ste ga dolžni zagotoviti
Do nakladalnega mesta se dogovorite na lastne stroške.
Za način nakladanja, pa tudi za ustrezno pakiranje in transport prijazen
Za zavarovanje blaga je odgovorno vaše voznikovo osebje, kar pomeni, da
naknadno ne moremo sprejemati reklamacij
potrditi napačno nalaganje.
Nakladalno opremo zamenjate takoj med nakladanjem in razkladanjem. Če to
ni mogoče, moraš
Predložite pisno dokazilo o tem, kje se nahaja nakladalna oprema.
Poravnava dolga mora
opraviti v roku enega meseca. Če ni menjave nakladalne opreme, je le premalo
Dokumentacijo ali če vračilo ni opravljeno pravočasno, se ti zaračunajo
plus a
Provizija za obdelavo v višini 25 € bo dodana novi ceni. Pogodba o
nakladalni opremi je lahko samo
do 15. naslednjega meseca kasnejše reklamacije ne bodo več sprejemane.
Oprema za nakladanje
mora biti v brezhibnem stanju pri zamenjavi ali poravnavi dolgov (po
zahtevah ÖBB).
Obdobje: zahteva se najkrajši možni rok. Za kakršno koli nepravilnost
ali zamudo smo
nemudoma obvestiti po telefonu ali teleksu!
Zavarovanje CMR: na vaše stroške.
Najnižji znesek: 600.000 EUR – brez izključitve klavzule CMR
Dogovor o skladnosti z nemškim zakonom o minimalni plači od 1. januarja 2015
Izvajalec se zavezuje, da bo izvajal vsa obstoječa in prihodnja naročila
stranko izpolnjevati vse obveznosti iz Zakona o minimalni plači (MiLoG).
Zlasti minimalna plača v skladu z oddelkom 20 Zakona o minimalni plači
velja pravočasno v času trajanja pogodbe.
plačati.
Izvajalec se tudi zavezuje, da bo uporabljal samo take druge
podizvajalce in/ali samo
dovoliti uporabo takšnih podizvajalcev v skladu z 20. čl. MiLoG, ki je
tam omenjen
Svojim zaposlenim pravočasno izplačujejo plače, pa tudi drugim
so podizvajalce pisno zavezali k spoštovanju tega zakona.
Dogovorjeni kraj pristojnosti je izključno Gradec. Zaščita strank se
šteje za dogovorjeno.


Lep pozdrav, Cordiali saluti, Saludos
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards

Predrag Grujič

GO – GO. d.o.o.

Pod Lazami 17
5290 Šempeter Pri Gorici
Tel: +386 5 3937055
Fax: +386 5 3937054
Gsm: +386 41 421308
Gsm: +386 31 629499

E-mail:info@go-go.si
www.ratan.si
Wat. N. SI 67576010